Simon B. Nielsen har desværre valgt at stoppe arbejdet i bestyrelsen på grund af manglende tid.

Vi har indkaldt 1. suppleant Morten Christiansen i stedet.