Bestyrelsen

Formand:

Jan Larsen
Svenstrupvej 534, 9830 Tårs, tlf 28403092

EMail: jan.hts@mail.dk

--------

Næstformand:
SImon B. Nielsen, Præstevej 17 9800 Hjørring, tlf 61729860

Email: simon-bang-nielsen@hotmail.com

--------

Kasserer:

Kvist Hansen, Lendumvej 489, 9870 Sindal, tlf. 98 47 31 40.– 20 70 21 40

E-mail: kvist@hansen.mail.dk

Reg. Nr. 9046 konto nr. 1410005677.

--------

 

Sekretær:

Jonna Kraglund Vestergaard

Sørupvej 114, Tårs tlf. 60 80 30 52

E-mail:  noerregraum@hotmail.com

------

Bestyrelsesmedlem:

Hans Jørgen Jørgensen, Snehvidevej 6

9700 Brønderslev, tlf. 22 43 57 66

E-mail:  mojhjj@outlook.dk

------

Ringsalget:

Kaj Jeppesen Skolevej 113

9800 Hjørring 22 21 86 59.

E-mail: lisbethkaj113@gmail.com

Salg af ringe, udlejning af bøger og

videofilm.

--------

Bladopsætter:

Poul Erik Larsen, Fyrtøjsvej 9,

9700  Brønderslev, tlf. 98 82 41 26.

E-mail: pouleriklarsen@10mb.dk

Stof til Fugle - Nyt senest d. 10 i md.