Aktiviteter i 2020

Fra volieretur 2015, til Kai Sørensen.

- 13 Februar General forsamling 19:30.

- 12 Marst Fpredrag 19:30.