Aktiviteter i 2020

Fra volieretur 2015, til Kai Sørensen.

20/6 VOlieretur og grillaften, nærmere bedsked kommer.